Inicio

Foro Aero

Presente e futuro do voo sen motor. Enxeñería do voo sen motor

 

Matrícula 2023/2024

 
 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O Grao en Enxeñaría Aeroespacial forma futuros/as Enxeñeiros/as Técnicos/as Aeronáuticos/as (profesión regulada) que se ocupen do deseño, construción, mantemento e mellora de aeronaves e vehículos espaciais así como de todo o equipamento, subsistemas e infraestruturas que requiren.

Esta titulación abrangue as seguintes áreas:

  • Deseño, fabricación, desenvolvemento, mantemento e mellora de aeronaves ou vehículos espaciais, sistemas de propulsión aeroespacial, infraestruturas aeroportuarias, aeronavegación e calquer sistema de transporte aéreo ou xestión do tráfico aéreo…
  • Verificación e certificación aeronáutica: redacción e dirección de proxectos de peritación, certificados de navegabilidade, inspeccións de material aeroespacial, dictames e asesoramento técnico en áreas relativas á súa especialidade, control de calidade, ensaios técnico-experimentais.
  • Medio ambiente: análise e avaliación do impacto ambiental e social dos deseños técnicos.
Máis información

Máster en Enxeñaría Aeronáutica

O Máster universitario en enxeñaría aeronáutica da Universidade de Vigo é un título oficial que habilita para exercer a profesión de enxeñeiro/a aeronáutico, en virtude do establecido na Orde CIN/312/2009, do 9 de febreiro (BOE, 18 de febreiro de 2009).

É unha proposta única no Sistema Galego de Universidades.

Máis información

Máster en Operacións e Enxeñaría de Sistemas Aéreos non Tripulados

O Máster en Operacións e Enxeñaría de Sistemas Aéreos non Tripulados nace como un título de alta especialización para o estudantado universitario con dúas vertentes:

  1. Enxeñaría de sistemas aéreos non tripulados, liderada pola Universidade de Vigo.
  2. Operación de sistemas aéreos non tripulados, liderada pola Universidade de Santiago de Compostela.

É unha proposta única no Sistema Galego de Universidades.

A súa oferta responde ao despegue do sector a nivel global, atendendo ás necesidades tanto das empresas operadoras como desarrolladoras de sistemas.
Máis información