Composición

Persoal Docente e Investigador permanente

Persoal Docente Investigador non permanente

Estudantado

  • Óscar Hermida López
  • Uxía Casal Andrade
  • Pablo Rodríguez Rey (Suplente)

Persoal de Administración e Servizos

  • Meijón Padín, Ramón María

 

Acordos