Composición

Persoal Docente e Investigador permanente

Persoal Docente Investigador non permanente

Estudantado

  • Magariños Do Campo, Pablo
  • Gómez Fernández, José
  • Del Rio Vázquez, Sara (Suplente)

Persoal de Administración e Servizos

  • Iglesias Gómez, Montserrat

 

Acordos