Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo

Pavillón Manuel Martínez-Risco
As Lagoas, s/n
32004 – Ourense

+34 988 387 214
aero.info@uvigo.es