Administración do centro

Nome Cargo Teléfono Email
María del Pilar Joga Lasala Administradora do campus 988 387 257
Juan José Salgado González Xefe de Equipo 988 368 707

 

Secretaría de Dirección

Ubicación: Planta baixa do Edificio Politécnico

Nome Cargo Teléfono Email
Montserrat Iglesias Gómez Xefa de Negociado 988 368 823

 

Area de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

Ubicación: Planta baixa do Edificio Politécnico

Nome Cargo Teléfono Email
Elda Martiñá Pérez Xefa de Area 988 387 104
Rosa Guerra Gómez Xefa de Negociado 988 387 109
Alicia González Novoa Xefa de Negociado 988 387 038

 

Atención ao estudantado de grao

Ubicación: Planta baixa do Edificio Politécnico

Nome Cargo Teléfono Email
Mª Carmen Fernández Contreras Xefa de Área 988 387 004
Isabel Freire Corbal Xefa de Negociado 988 387 003
Montserrat Carrera González Posto base 988 387 003

 

Atención ao estudantado de mestrado e doutoramento

Ubicación: Edificio xurídico-empresarial

Nome Cargo Teléfono Email
Elsa López Jorge Xefa de Área 988 368 803
Milagros Álvarez Souto Xefa de Negociado 988 368 910
Ana López Vázquez Posto base 988 368 909
Consultas, xestións e outros asuntos administrativos:
administracionposgrao.ourense@uvigo.es

 

Área Económica

Ubicación: Planta baixa do Edificio Politécnico

Nome Cargo Teléfono Email
Raquel Fernández González Xefa da Area 988 368 802
Mª Teresa Viñas Gil Xefa de Negociado 988 387 106

 

Persoal Técnico de Laboratorio

Ubicación: Pavillón Manuel Martínez-Risco

Nome Cargo Teléfono Email
Manuel Arias Rodríguez T.E. de Física 988 387 218

 

Área de Servizos Xerais (Conserxería)

Ubicación: Planta baixa do Pavillón Manuel Martínez-Risco

Quenda de mañá

Nome Cargo Teléfono Email
Xaime Conde Conde A.T. servizos xerais 988 387 214

Quenda de tarde

Nome Cargo Teléfono Email
Antonio Basalo Domínguez A.T. servizos xerais 988 387 214