Estudantado da UVigo opina do grao: video 1 | video 2

O Grao en Enxeñaría Aeroespacial forma futuros/as Enxeñeiros/as Técnicos/as Aeronáuticos/as (profesión regulada) que se ocupen do deseño, construción, mantemento e mellora de aeronaves e vehículos espaciais así como de todo o equipamento, subsistemas e infraestruturas que requiren.

Esta titulación abrangue as seguintes áreas:

  • Deseño, fabricación, desenvolvemento, mantemento e mellora de aeronaves ou vehículos espaciais, sistemas de propulsión aeroespacial, infraestruturas aeroportuarias, aeronavegación e calquer sistema de transporte aéreo ou xestión do tráfico aéreo
  • Verificación e certificación aeronáutica: redacción e dirección de proxectos de peritación, certificados de navegabilidade, inspeccións de material aeroespacial, dictames e asesoramento técnico en áreas relativas á súa especialidade, control de calidade, ensaios técnico-experimentais
  • Medio ambiente: análise e avaliación do impacto ambiental e social dos deseños técnicos

Consulta a ficha do título