O Máster universitario en enxeñaría aeronáutica da Universidade de Vigo é un título oficial que habilita para exercer a profesión de enxeñeiro/a aeronáutico, en virtude do establecido na Orde CIN/312/2009, do 9 de febreiro (BOE, 18 de febreiro de 2009).

É unha proposta única no Sistema Galego de Universidades.

 

Coordinación

Elena Martín Ortega
 muea@uvigo.gal