Informes anuais

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 07/05/2020
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT 18/11/2020
R3 DO-0201 P1 Informe de accións de coordinación – Grao en Enxeñería Aeroespacial 18/11/2020
R3 DO-0201 P1 Informe de accións de coordinación – Máster en Operacións e Enxeñaría de Sistemas Aéreos non Tripulados 18/11/2020

 

Outros documentos

Código Documento Aprobación
Política e Obxectivos de Calidade 06/04/2018
R1 DO-0202 P1 Plan de promoción do centro 07/05/2020
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 07/05/2020
R4 DO-0201 P1 Procedemento para o seguimento e control da docencia 24/04/2020
R1 DO-0301 P1 Plan Operativo de Información Pública 03/07/2019
R1R2 PE-01 P1 Identificación das necesidades formativas do PAS do centro 06/03/2020

 

Cursos anteriores

Informe de Revisión do Sistema pola Dirección
2017/2018 | 2016/2017