Informes anuais

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 05/07/2023
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT 03/11/2022
R3 DO-0201 P1 Informe de accións de coordinación – Grao en Enxeñería Aeroespacial 03/11/2022
R3 DO-0201 P1 Informe de accións de coordinación – Máster en Operacións e Enxeñaría de Sistemas Aéreos non Tripulados 03/11/2022

 

Outros documentos

Código Documento Aprobación
Plan estratéxico do centro 05/07/2023
Política e Obxectivos de Calidade 05/07/2023
R1 DO-0202 P1 Plan de promoción do centro 07/05/2020
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial e Atención ás Necesidades Especiais de Apoio Educativo 05/07/2023
R4 DO-0201 P1 Procedemento para o seguimento e control da docencia 24/04/2020
R1 DO-0301 P1 Plan Operativo de Información Pública 03/07/2019
R1R2 PE-01 P1 Identificación das necesidades formativas do PAS do centro 06/03/2020

 

Cursos anteriores

Informe de Revisión do Sistema pola Dirección
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017