Informe de Revisión pola Dirección

2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

 

Taxas Académicas

Curso académico 2019/2020

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en
Enx. Aeroespacial
88,00 4,44 97,00 92,00
Máster OESANT 91,00 95,00 100,00 100,00

Curso académico 2018/2019

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en
Enx. Aeroespacial
84,00 4,35 89,00
Máster OESANT 93,00 100,00 100,00

Curso académico 2017/2018

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en
Enx. Aeroespacial
77,00 83,00
Máster OESANT
 

Resultados das enquisas de satisfacción:

Consulta os datos no Portal de transparencia da Universidade de Vigo