Informe de Revisión pola Dirección

2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

 

Taxas Académicas

Curso académico 2021/2022

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en
Enx. Aeroespacial
79,00 4,00 90,00 73,00 87,00
Máster SANT 41,00 25,00 93,00 44,00 100,00

Curso académico 2020/2021

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en
Enx. Aeroespacial
78,00 14,00 95,00 60,00 85,00
Máster OESANT 86,00 0,00 100,00 50,00 97,00

Curso académico 2019/2020

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en
Enx. Aeroespacial
88,00 4,44 97,00 92,00
Máster OESANT 91,00 95,00 100,00 100,00

Curso académico 2018/2019

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en
Enx. Aeroespacial
84,00 4,35 89,00
Máster OESANT 93,00 100,00 100,00

Curso académico 2017/2018

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en
Enx. Aeroespacial
77,00 83,00
Máster OESANT
 

Resultados das enquisas de satisfacción:

Consulta os datos no Portal de transparencia da Universidade de Vigo