Delegados/as

Centro

 • Delegado: Pablo Rodríguez Rey
 • Subdelegado: Óscar Hermida López
 • Secretario de delegación: Enrique García García
 • Tesoureira de delegación: Sara del Río Vázquez

Primeiro curso

 • Delegado: Pablo Magariños Docampo
 • Subdelegado: Marcos Porto Diéguez

Segundo curso

 • Delegado: Enrique García García
 • Subdelegado: Pablo Rodríguez Rey

Terceiro curso

 • Delegado: Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz
 • Subdelegada: María Sampietro Pou 1
 • Subdelegada: Gema Acea Otero 2

Cuarto curso

 • Delegada: Paula Salomón Fonterosa 1
 • Subdelegado: Adrián Toba Caamaño 2

1 (mención aeronaves)
2 (mención equipos e materiais aeroespaciais)

Normativa

 

Representantes do estudantado noutros órganos de goberno

XUNTA DE ESCOLA

 • Maruxa Bayón Fernández
 • Uxía Casal Andrade
 • Christopher Castro Traba
 • Enrique García García
 • Óscar Hermida López
 • Nicolás Hernández Areal
 • Martín Pérez San José
 • Moisés del Puerto Capelo
 • Sara del Río Vázquez
 • Pablo Rodríguez Rey
 • Enrique García García

CLAUSTRO UNIVERSITARIO

 • Alejandro Sanz Fonta

CONSELLO DE DEPARAMENTO

 • Xosé Pérez Blanco 1

1 (T01 – Departamento de Deseño na enxeñería)

 

Contacto

Pavillón de asociación de estudantes (ao lado do Banco de Santander)
aero.alum@uvigo.es