Procédese á convocatoria de eleccións a director da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo.

O calendario para as eleccións a director é o seguinte (aprobado pola Xunta Electoral o 06/11/2023):

Proceso Data
Sorteo dos membros da Xunta Electoral 2 de novembro de 2023
Constitución da Xunta Electoral 6 de novembro de 2023
Exposición dos censos provisionais
Censos provisionais
7 de novembro de 2023
Prazo de reclamacións aos censos provisionais Do 8 ao 13 de novembro de 2023
Publicación dos censos definitivos
Censos definitivos
15 de novembro de 2023
Prazo de presentación de candidaturas Do 16 ata o 20 de novembro de 2023
Proclamación provisional de candidatos e candidatas
Listaxe provisoria
21 de novembro de 2023
Prazo de presentación de reclamacións á proclamación provisional de candidaturas Do 22 ao 23 de novembro de 2023
Proclamación definitiva de candidatos e candidatas
Listaxe definitiva
27 de novembro de 2023
Período da campaña electoral Do 28 ao 30 de novembro de 2023
Xornada de reflexión 1 de decembro de 2023
Día de votación [Sala Multiusos do Edificio Campus Auga ás 12.00 h] 4 de decembro de 2023
Proclamación provisional de candidata ou candidato electo 5 de decembro de 2023
Prazo de reclamacións á proclamación provisional de candidata ou candidato electo Do 7 ao 12 de decembro de 2023
Proclamación definitiva de candidata ou candidato electo 15 de decembro de 2023