Home

Renovación da Acreditación

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

 

Foro Aero

Aernnova. Líder en deseño e fabricación de aeroestruturas

 

Nova normalidade

Volta á actividade presencial

 

Matrícula en estudos de grao 2020/2021

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.

Bachelor’s Degree in Aerospace Engineering

The Bachelor’s Degree in Aerospace Engineering educates Aeronautical Technical Engineer (regulated profession) who deal with the design, construction, maintenance and improvement of aircraft and spacecraft as well as the required equipment, subsystems and infrastructures.

This degree covers the following lines:

  • Design, manufacturing, development, maintenance and improvement of aircraft or spacecraft, aerospace propulsion systems, airport facilities, air navigation and any air transportation systems or air traffic management…
  • Aeronautical verification and certification: drafting and management of expert reports projects, airworthiness certificates, aerospace equipment inspections, opinions and technical advice in areas related to their speciality, quality control, technical-experimental tests.
  • Environment: environmental and social impact analysis and evaluation of technical designs.
Further information

Master’s Degree in Operations and Unmanned Aircraft Systems Engineering

The Master’s Degree in Operations and Unmanned Aircraft Systems Engineering is created as a high specialised degree for university students with two approaches:

  1. Unmanned Aircraft Systems Engineering, led by the University of Vigo.
  2. Unmanned Aircraft Systems Operation, led by the University of Santiago.

It is a unique proposal in the Galician University System.

Its offer arises from the global sector growth, meeting the demands of the operator and system developer companies.
Further information