Xunta de Titulación do Grao en Enxeñaría Aeroespacial

(Aprobada en Consello de Goberno de 27 de marzo de 2015)

Dirección

Nome Órgano que representa
Arno Formella Director Comisario da Escola de Enx. Aeronáut. e do Espazo
José Antonio Vilán Vilán Presidente Comisionado Vigo Tecnolóxico

 

Directores de Centro (* Representante)

Nome Órgano que representa
Francisco Javier Rodríguez Martínez Escola de Enxeñaría Informática
Pedro Arias Sánchez* Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Celso Fernández Silva* Escola de Enxeñaría Industrial
Íñigo Cuiñas Gómez* Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Gil Garrote Velasco Facultade de Ciencias

 

Directores de Departamento (* Representante)

Nome Órgano que representa
Luis López Pérez T01 – Deseño na Enxeñaría
Carlos Garrido Suárez T02 – Enxeñaría Eléctrica
Jacobo Porteiro Fresco T03 – Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluidos
Juan Carlos Parajó Liñares* T04 – Enxeñaría Química
Mª Julia Cristóbal Ortega* T05 – Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construcción
Higinio González Jorge* T06 – Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente
Julio Garrido Campos T07 – Enxeñaría de Sistemas e Automática
Diego González Salgado* T08 – Física Aplicada
Alonso Lago Ferreiro* T11 – Tecnoloxía Electrónica
Jorge García Duque T13 – Enxeñaría Telemática
Fernando Aguado Agelet* T14 – Teoría do Sinal e Comunicacións
Leandro Rodríguez Liñares T15 – Informática
Elías Berriochoa Esnaloa* T16 – Matemática Aplicada I
Iván Area Carracedo T17 – Matemática Aplicada II
Tomás Cotos Yáñez* C05 – Estatística e Investigación Operativa
Miguel Ángel Mirás Calvo C06 – Matemáticas
Jesús Castro Fojo C09 – Química Inorgánica
Juan Pablo Hervés Beloso C11 – Química Física
Pedro Besada Pereira* C12 – Química Orgánica

 

Estudantado

Nome Órgano que representa
Tania Guzmán García
Luis González Varela
Escola de Enxeñaría Informática
Jaime García Iglesias
Sergio Gabriel Búa Fernández
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Darío Castro Galdo
Tomás Díaz Casaleiro
Carolina Pousa Torres
Escola de Enxeñaría Industrial
Diego Rodríguez Varela
Sara Rodríguez Muñoz
Brais Oliveira Somoza
Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións
Mónica Pérez Gaite Facultade de Ciencias (grao)
Alberto Vara Fidalgo Facultade de Ciencias (posgrao)

 

Persoal de Administración e Servizos

Nome Órgano que representa
Arturo Rodríguez Sampayo Escola de Enxeñaría Informática
María del Carmen Romo Pérez Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Mª Magdalena Fernández Fernández Escola de Enxeñaría Industrial
Rosa María Cortiñas Iglesias Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións
María Teresa Viñas Gil Facultade de Ciencias