Denominación do título: Máster en Sistemas Aéreos non Tripulados
Código RUCT: 4317743
Rama de coñecemento: Enxeñaría e Arquitectura
Profesión regulada: Non
Nº de créditos: 60 ECTS
Modalidade de ensino: presencial
Nº prazas de novo ingreso: 24 (12 UVigo)
Idioma no que se imparte o título: Castelán e Galego
Normativa de permanencia: Normativa da UVigo
Curso de implantación: 2021/2022
Data de verificación: 24/05/2021
Data de autorización: 08/07/2021 DOG 16/07/2021
Data de aprobación: 06/10/2021 BOE 22/10/2021
Publicación do plan de estudos: 27/12/2021 BOE 17/01/2022
Coordinación do título: Higinio González Jorge
Responsable do título: Tomás Serafín Cuesta García
Centro onde se imparte: Escola de Enx. Aeronáutica e do Espazo
Campus de Ourense
Escola Politécnica Superior
Campus de Santiago
Memoria do título: memoria vixente