Planificación temporal do Plan de Estudos

1º cuadrimestre

 • Fundamentos de Sistemas Aéreos non Tripulados (6 ECTS)
 • Operacións de Sistemas Aéreos non Tripulados (6 ECTS)
 • Sistemas de comunicacións e navegación por radio (6 ECTS)
 • Sensores embarcados (6 ECTS)
 • Sistemas de control (6 ECTS)

2º cuadrimestre

 • Cargas útiles baseadas en sensores pasivos (6 ECTS)
 • Cargas útiles baseadas en sensores activos (6 ECTS)
 • Prácticas externas (15 ECTS)
 • Traballo Fin de Máster (9 ECTS)

1º cuadrimestre

 • Fundamentos de Sistemas Aéreos non Tripulados (6 ECTS)
 • Operacións de Sistemas Aéreos non Tripulados (6 ECTS)
 • Aplicacións no sector Agroforestal (6 ECTS)
 • Recursos Naturais (6 ECTS)
 • Xestión do Territorio e Urbanismo (6 ECTS)

2º cuadrimestre

 • Enxeñaría Civil, Industrial e Arquitectura (6 ECTS)
 • Visión por Computador para UAVS (6 ECTS)
 • Prácticas externas (15 ECTS)
 • Traballo Fin de Máster (9 ECTS)

 

Estrutura do plan de estudos

Sede Materia ECTS Tipo Sem.
EEAE Fundamentos de Sistemas Aéreos non Tripulados 6 OB
EPS Operacións de Sistemas Aéreos non Tripulados 6 OB

Sede Materia ECTS Tipo Sem.
EEAE Sistemas de comunicacións e navegación por radio 6 OBE
EEAE Sensores embarcados 6 OBE
EEAE Sistemas de control 6 OBE
EEAE Cargas útiles baseadas en sensores pasivos 6 OPE
EEAE Cargas útiles baseadas en sensores activos 6 OPE

Sede Materia ECTS Tipo Sem.
EPS Aplicacións no sector Agroforestal 6 OBE
EPS Recursos Naturais 6 OBE
EPS Xestión do Territorio e Urbanismo 6 OBE
EPS Enxeñaría Civil, Industrial e Arquitectura 6 OPE
CITIUS Visión por Computador para UAVS 6 OPE

Sede Materia ECTS Tipo Sem.
Prácticas externas 15 OB

Sede Materia ECTS Tipo Sem.
EEAE, EPS,
CITIUS
Traballo Fin de Máster 9 OB