Elección de membros da xunta de escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo

Regulamento electoral xeral da universidade de Vigo (aprobado polo Claustro Universitario o día 15 de outubro de 2019 e modificado nas sesións de 16 de outubro de 2020, 29 de outubro e 17 de decembro de 2021)

O calendario para as eleccións é o seguinte (aprobado pola Xunta Electoral o 01/04/2024):

Proceso Data
Sorteo dos membros da Xunta Electoral 21 de marzo de 2024
Constitución da Xunta Electoral 1 de abril de 2024
Data de exposición dos censos provisionais
Censos provisionais
2 de abril de 2024
Prazo de reclamacións aos censos provisionais Do 3 ao 8 de abril de 2024
Publicación dos censos definitivos
Censos definitivos
10 de abril de 2024
Prazo de presentación de candidaturas
Modelo de candidatura
Do 11 ata o 16 de abril de 2024
Data de proclamación provisional de candidatos e candidatas
Candidaturas provisionais
18 de abril de 2024
Prazo de presentación de reclamacións á proclamación provisional de candidaturas Do 19 ao 23 de abril de 2024
Proclamación definitiva de candidatos e candidatas
Candidaturas definitivas
25 de abril de 2024
Período da campaña electoral Do 26 ao 30 de abril de 2024
Xornada de reflexión 1 de maio de 2024
Día de votación 2 de maio de 2024
Proclamación provisional de candidatas e candidatos electos
Proclamación provisional
3 de maio de 2024
Prazo de reclamacións á proclamación provisional de candidatas e candidatos electos Do 6 ao 8 de maio de 2024
Proclamación definitiva de candidatas e candidatos electos
Proclamación definitiva
10 de maio de 2024