Composición

Persoal Docente e Investigador permanente

Persoal Docente e Investigador non permanente

Estudantado

  • Casal Andrade, Uxía
  • García García, Enrique
  • Del Rio Vázquez, Sara (Suplente)

Persoal de Administración e Servizos

  • Arias Rodríguez, Manuel

 

Acordos