Composición

Persoal Docente e Investigador permanente

Persoal Docente e Investigador non permanente

Estudantado

  • Magariños Docampo, Pablo
  • Gómez Fernández, José
  • Del Rio Vázquez, Sara (Suplente)

Persoal de Administración e Servizos

  • Arias Rodríguez, Manuel

 

Acordos