Coordinacións no Grao en Enxeñaría Aeroespacial

Coordinación Responsable
Coordinación Académica Fermín Navarro Medina
Primeiro curso José Ramón Salgueiro Piñeiro
Segundo curso Diego González Salgado
Terceiro curso Elena Martín Ortega
Cuarto curso Carlos Ulloa Sande
Prácticas externas Elena Martín Ortega

 

Coordinacións no Máster OESANT

Coordinación Responsable
Coordinación Académica Higinio González Jorge

 

Outras coordinacións no centro

Coordinación Responsable
Coordinación da Calidade María Begoña Cid Iglesias
Relacións Internacionais Mª Nieves Lorenzo González
Enlace de Igualdade Mª Nieves Lorenzo González
Coordinación da Promoción Higinio González Jorge