Coordinacións no Grao en Enxeñaría Aeroespacial

Coordinación Responsable
Coordinación Académica Fermín Navarro Medina
Primeiro curso José Ramón Salgueiro Piñeiro
Segundo curso Diego González Salgado
Terceiro curso David Álvarez González
Cuarto curso Pedro Orgeira Crespo
Prácticas externas Diego Carou Porto

 

Coordinacións de mestrado

Coordinación Responsable
Coordinación do MSANT Higinio González Jorge
Coordinación do MUEA Elena Martín Ortega

 

Outras coordinacións no centro

Coordinación Responsable
Coordinación da Calidade Carlos Ulloa Sande
Relacións Internacionais Carlos Ulloa Sande
Enlace de Igualdade Mª Nieves Lorenzo González
Coordinación de Promoción do centro Fernando Veiga López