Composición

 

Competencias

A Comisión Académica do Máster será o órgano de decisión en todas as cuestións referentes ao Máster Universitario, aínda que, a súa capacidade de decisión está supeditada á aprobación nuns casos no marco do centro de adscrición ao máster polas Xuntas de Centro e noutros pola Comisión de Coordinación Interuniversitaria segundo o establecido no convenio de colaboración entre as Universidades de Santiago de Compostela e Vigo para a impartición do presente título.