Aulas, seminarios e laboratorios

A docencia nos diferentes cursos do Grao en Enxeñaría Aeroespacial lévase a cabo en tres tipos de aula de acordo co tipo de docencia impartida. As clases maxistrais (teoría e resolución de problemas) impártense en aulas ubicadas no Edificio de Facultades. As clases de seminario (resolución de problemas e prácticas con ordenador) desenvólvense nas dúas aulas de informática dispoñibles na planta baixa do pavillón Manuel Martínez-Risco (sede da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo) e na aula de informática do Edificio do Campus da Auga. As prácticas de laboratorio lévanse a cabo en diferentes laboratorios distribuídos polo campus.

Aulas de teoría:

 • Aulas 0.2, 0.3 e 0.9 ubicadas no andar principal do Edificio de Facultades
 • Aula 3.4 ubicada no terceiro andar do Edificio de Facultades

Laboratorios con computadores

 • Aulas informáticas B.1 e B.2 no andar principal do Pavillón Manuel Martínez-Risco
 • Aula informática 2.8 no segundo andar do Edificio do Campus da Auga

Laboratorios específicos (compartidos con outras titulacións):

 • Laboratorio de Automática no terceiro andar do Edificio Politécnico
 • Laboratorio de Electrónica no terceiro andar do Edificio Politécnico
 • Laboratorio de Enxeñaría Química no segundo andar do Edificio Politécnico
 • Laboratorio de Materiais no soto do Pavillón Manuel Martínez-Risco (porta 12)
 • Laboratorio de Enxeñaría Eléctrica/Física II/Mecánica Clásica no soto do Pavillón Manuel Martínez-Risco (porta 11)
 • Laboratorio de Fabricación/Impresión 3D no soto do Pavillón Manuel Martínez-Risco (porta 5)
 • Laboratorio de Termodinámica no primeiro andar do Pavillón Manuel Martínez-Risco (porta 44)
 • Laboratorio de Física I no primeiro andar do Pavillón Manuel Martínez-Risco (porta 43)
 • Laboratorio de Materiais na Nave-Taller do Edificio do Campus da Auga
 • Laboratorio de Aerodinámica/Mecánica de Fluídos na Nave-Taller do Edificio do Campus da Auga
 • Laboratorio de Fabricación/Metroloxía na Nave-Taller do Edificio do Campus da Auga
 • Laboratorio de Mecanizado/Soldadura na Nave-Taller do Edificio do Campus da Auga
 • Laboratorio de Propulsión na Nave-Taller do Edificio do Campus da Auga
 • Laboratorio 2.12 no segundo andar do Edificio do Campus da Auga
 • Laboratorio 2.14 no segundo andar do Edificio do Campus da Auga

 

Biblioteca Central do campus de Ourense

É un servizo xeral accesible para todo o estudantado, profesorado, investigadores/as e persoal da Universidade de Vigo, e conta cun edificio propio. O seu obxectivo é xestionar e poñer a disposición da comunidade universitaria un conxunto de recursos e servizos de información como apoio as súas actividades de aprendizaxe, docencia e investigación.