Para a obtención do título será necesario realizar un Traballo de Fin de Grao (12 créditos ECTS). Este traballo poderá desenvolverse tanto na universidade como noutras institucións de ensino superior, de investigación ou empresas, a través dos convenios que se establezan para tal fin.

 

Normativas do TFG

Buscador de TFG

 

Curso académico 2023/2024

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude de defensa Defensa
Fin de carreira 27/10/2023 do 15/11/2023 ao 17/11/2023
Horario e tribunais
1º Cuadrimestre
(febreiro)
09/02/2024 do 26/02/2024 ao 28/02/2024
Horario e tribunais
2º Cuadrimestre
(xuño)
14/06/2024 do 01/07/2024 ao 03/07/2024
Horario e tribunais
2º Oportunidade
(xullo)
28/06/2024 do 18/07/2024 ao 19/07/2024
Horario e tribunais
2º Oportunidade
(setembro)
26/07/2024 do 09/09/2024 ao 11/09/2024
Horario e tribunais

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Carlos Ulloa Sande
+34 988 387 261
carlos.ulloa@uvigo.es