Composición

Persoal Docente e Investigador permanente

Persoal Docente e Investigador non permanente

Coordinación das titulacións

Enlace de Igualdade

Administradora do centro

  • Joga Lasala, Mª del Pilar

Estudantado

  • Pablo Rodríguez Rey
  • Nicolás Hernández Areal
  • Óscar Hermida López (Suplente)

Persoal de Administración e Servizos

Representante da sociedade

  • Ricardo Escolano Sánchez

 

Acordos