Composición

Persoal Docente e Investigador permanente

Persoal Docente e Investigador non permanente

Coordinación das titulacións

Enlace de Igualdade

Administradora do centro

  • Joga Lasala, Mª del Pilar

Estudantado

  • Rodríguez Rey, Pablo
  • Gómez Fernández, José
  • Del Rio Vázquez, Sara (Suplente)

Representante dos egresados

  • Casanova Álvarez, Marco

Persoal de Administración e Servizos

  • Iglesias Gómez, Montserrat

Representante da sociedade

  • Escolano Sánchez, Ricardo

 

Acordos