Delegados/as

Centro

 • Delegado: Pablo Magariños Docampo
 • Subdelegado: Pablo Queiro Blanco
 • Secretaria de delegación: Uxía Casal Andrade
 • Tesoureira de delegación: Sara del Río Vázquez

Primeiro curso

 • Delegada: Ana Dios Casás
 • Subdelegada: Uxía Lapido Sampedro

Segundo curso

 • Delegado: Javier Garaizábal de la Montaña
 • Subdelegado: Rubén Feijoo Martínez

Terceiro curso

 • Delegado: Pablo Magariños Docampo
 • Subdelegado: Marcos Porto Diéguez

Cuarto curso

 • Delegado: Pablo Queiro Blanco
 • Subdelegada: Gálata Martínez Alonso 1

1 (Rama materiais)

Normativa

 

Representantes do estudantado noutros órganos de goberno

XUNTA DE ESCOLA

 • Uxía Casal Andrade
 • Enrique García García
 • José Gómez Fernández
 • Sara del Río Vázquez
 • Pablo Rodríguez Rey

CONSELLO DE DEPARTAMENTO

 • Xosé Pérez Blanco 1

1 (T01 – Departamento de Deseño na enxeñería)

 

Contacto

Pavillón de asociación de estudantes (ao lado do Banco de Santander)
aero.alum@uvigo.es