Normativa

 

Composición

Dirección

 • Delegado/a: Javier Garaizábal de la Montaña
 • Subdelegado/a: Rubén Feijoo Martínez
 • Secretario/a: Gabriel Rodríguez Valverde
 • Tesoureiro/a: Pelayo Busto Patiño

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

Primeiro curso

 • Delegado/a: Matías Regueiro Rial
 • Subdelegado/a: Xiao Pereiro Souto

Segundo curso

 • Delegado/a: Bruno García de Miguel
 • Subdelegado/a: Pelayo Busto Patiño

Terceiro curso

 • Delegado/a: Javier Garaizábal de la Montaña 1
 • Subdelegado/a: Rubén Feijoo Martínez

Cuarto curso

 • Delegado/a: Pablo Magariños Docampo
 • Subdelegado/a: Marcos Porto Diéguez 1

1 (Rama materiais)

Máster en Enxeñaría Aeronáutica

 • Delegado/a: Gálata Martínez Alonso
 • Subdelegado/a: Christian La Banca

 

Representantes do estudantado noutros órganos de goberno

XUNTA DE ESCOLA

 • Pablo Magariños Docampo
 • Pablo Rodríguez Rey
 • Sara del Río Vázquez
 • José Gómez Fernández

CONSELLO DE DEPARTAMENTO

 • Gabriel Valverde 1
 • Gabriel Quesada 2
 • Marta Pazó 3
 • Alejandro Reina 4
1 Departamento de Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos (T03)
2 Departamento de Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción (T05)
3 Departamento de Matemática Aplicada II (T17)
4 Departamento de Deseño na enxeñaría (T01)

 

Contacto

Pavillón de asociación de estudantes (ao lado do Banco Santander)
aero.alum@uvigo.es