Delegados/as

Primeiro curso

  • Delegado: Brais Romero García
  • Subdelegada: Lucía Roca Valdés

Segundo curso

  • Delegada: Paula Salomón Fonterosa

Terceiro curso

  • Delegada: Gema González Redondo 1
  • Subdelegado: Miguel Pérez Álvarez 2

1 (mención aeronaves)
2 (mención equipos e materiais aeroespaciais)

Representantes do estudantado noutros órganos de goberno

XUNTA DE ESCOLA

Raquel Ardao Suárez
Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz
Cristina García Quiñones
Gema González-Redondo Pérez
Lucía Roca Valdés
Diego Rodríguez Rodríguez
María Sampietro Pou

CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Ana Cambón Periscal