Campus del Agua

Comisión de Calidade

Membros


Persoal Docente e Investigador Permanente

Formella, Arno - Director

González Jorge, Higinio - Subdirector

Cid Iglesias, Mª Begoña - Coordinadora de calidade

Paredes Galán, Ángel - Secretario


Persoal Docente e Investigador non Permanente


Coordinación das titulacións

Coordinador de grao

Coordinador de mestrado


Enlace de Igualdade


Administradora do centro

Joga Lasala, Mª del Pilar


Alumnado

Ardao Suárez, Raquel


Persoal de Administración e Servizos (PAS)

-


Representante da sociedade

Fontán García-Boente, Yago - Director Xerente de COASA