Campus del Agua

Guías Docentes 2017-2018

Grao en Enxeñaría AeroespacialCódigoMateriaCoordinador/aTipoCuad.ECTS
O07G410V01101 Cálculo I Iván Area Carracedo FB 1c 6
O07G410V01102 Álxebra lineal Marta Pérez Rodríguez FB 1c 6
O07G410V01103 Física I Mª Nieves Lorenzo González FB 1c 6
O07G410V01104 Informática Arno Formella FB 1c 6
O07G410V01105 Expresión gráfica Manuel Pérez Vázquez FB 1c 6
O07G410V01201 Cálculo II Iván Area Carracedo FB 2c 6
O07G410V01202 Física II Humberto Michinel Álvarez
Daniele Tommasini
FB 2c 6
O07G410V01203 Química Juan Carlos Parajó FB 2c 6
O07G410V01204 Administración da tecnoloxía e a empresa Francisco Javier Sánchez Sellero FB 2c 6
O07G410V01205 Tecnoloxía aeroespacial Jacobo Porteiro Fresco OB 2c 6

CódigoMateriaCoordinador/aTipoCuad.ECTS
O07G410V01301 Métodos matemáticos Mª Begoña Cid Iglesias FB 1c 6
O07G410V01302 Enxeñaría eléctrica Carlos Garrido Suárez OB 1c 6
O07G410V01303 Termodinámica Claudio Cerdeiriña Álvarez OB 1c 6
O07G410V01304 Ciencia e tecnoloxía dos materiais Belén Díaz Fernández OB 1c 6
O07G410V01305 Mecánica clásica Diego González Salgado OB 1c 6
O07G410V01401 Estatística Tomás R. Cotos Yañez FB 2c 6
O07G410V01402 Mecánica de fluídos Elena Martín Ortega OB 2c 6
O07G410V01403 Electrónica e automática Carlos Castro Miguens OB 2c 6
O07G410V01404 Transporte aéreo e sistemas embarcados Jacobo Porteiro Fresco OB 2c 6
O07G410V01405 Resistencia de materiais e elasticidade Ricardo J. Bendaña Jácome
Borja Conde Carnero
OB 2c 6

 


CURSOS ANTERIORES


Curso 2016/2017: Guías docentes