Campus del Agua

Guías docentes

Curso académico 2018/2019


Grao en Enxeñaría AeroespacialCódigoMateriaTipoCuad.ECTS
O07G410V01101 Cálculo I FB 1c 6
O07G410V01102 Álxebra lineal FB 1c 6
O07G410V01103 Física I FB 1c 6
O07G410V01104 Informática FB 1c 6
O07G410V01105 Expresión gráfica FB 1c 6
O07G410V01201 Cálculo II FB 2c 6
O07G410V01202 Física II FB 2c 6
O07G410V01203 Química FB 2c 6
O07G410V01204 Administración da tecnoloxía e a empresa FB 2c 6
O07G410V01205 Tecnoloxía aeroespacial OB 2c 6

CódigoMateriaTipoCuad.ECTS
O07G410V01301 Métodos matemáticos FB 1c 6
O07G410V01302 Enxeñaría eléctrica OB 1c 6
O07G410V01303 Termodinámica OB 1c 6
O07G410V01304 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 1c 6
O07G410V01305 Mecánica clásica OB 1c 6
O07G410V01401 Estatística FB 2c 6
O07G410V01402 Mecánica de fluídos OB 2c 6
O07G410V01403 Electrónica e automática OB 2c 6
O07G410V01404 Transporte aéreo e sistemas embarcados OB 2c 6
O07G410V01405 Resistencia de materiais e elasticidade OB 2c 6

CódigoMateriaTipoCuad.ECTS
O07G410V01501 Fabricación aeroespacial OB 1c 6
O07G410V01921 Mecánica de sólidos e estruturas aeronáuticas OP 1c 9
O07G410V01922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 1c 9
O07G410V01931 Aerorreactores e motores alternativos aeronáuticos OP 1c 6
O07G410V01941 Cálculo numérico OP 1c 6
O07G410V01923 Aerodinámica e aeroelasticidade OP 2c 9
O07G410V01925 Enxeñaría de sistemas e comunicacións aeroespaciais OP 2c 6
O07G410V01932 Deseño mecánico, MEF e vibracións OP 2c 9
O07G410V01933 Vehículos espaciais OP 2c 6
O07G410V01942 Aleacións e materiais compostos aeroespaciais OP 2c 9
O07G410V01943 Mecánica analítica e orbital OP 2c 6

Mestrado en Operacións e Enxeñaría de Sistemas Aéreos non Tripulados


CódigoMateriaTipoCuad.ECTS
O07M174V01101 Fundamentos de sistemas aéreos non tripulados OB 1c 6
O07M174V01102 Operacións de sistemas aéreos non tripulados OB 1c 6
O07M174V01103 Sistemas de comunicacións e navegación por radio OP 1c 6
O07M174V01104 Sensores embarcados OP 1c 6
O07M174V01105 Sistemas de control OP 1c 6
O07M174V01106 Aplicacións no sector agroforestal OP 1c 6
O07M174V01107 Recursos naturais OB 1c 6
O07M174V01108 Xestión do territorio e urbanismo OP 1c 6
O07M174V01201 Cargas útiles baseadas en sensores pasivos OP 2c 6
O07M174V01202 Cargas útiles baseadas en sensores activos OP 2c 6
O07M174V01203 Enxeñaría civil, Industrial e Arquitectura OP 2c 6
O07M174V01204 Visión por computador para UAVS OP 2c 6
O07M174V01205 Prácticas externas OB 2c 15
O07M174V01206 Traballo Fin de Mestrado OB 2c 9

 


CURSOS ANTERIORES


Curso 2017/2018: Guías docentes

Curso 2016/2017: Guías docentes