Campus del Agua

Horarios

Horarios - Curso 2016-2017

1º CUADRIMESTRE: | 2º CUADRIMESTRE

Horarios 1º Cuadrimestre


 LunsMartesMércoresXovesVenres
09:00 - 09:30       Expresión Gráfica

Física I

09:30 - 10:00
10:00 - 10:30 Física I

Álxebra

Álxebra

Informática

10:30 - 11:00
11:00 - 11:30 Cálculo I

Informática
Práctica S1
Álxebra
Práctica S2
Cálculo I

Física I

11:30 - 12:00
12:00 - 12:30 Expresión Gráfica
Práctica S2
Expresión Gráfica
Práctica S1
12:30 - 13:00 Calculo I
Práctica Q1 Q2
Calculo I
Práctica Q3
13:00 - 13:30 Informática
Práctica S2
Álxebra
Práctica S1
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30    
14:30 - 15:00    

As prácticas dos grupos prácticos Q1, Q2 e Q3 (Cálculo I) son quincenais, mentres que as prácticas dos grupos prácticos S1 e S2 (Informática, Álxebra e Expresión Gráfica) son semanais. As prácticas de Física I e as do resto das materias están programadas na planificación académica do primeiro cuadrimestre.

Grupos prácticos 1º cuadrimestre: Q1 Q2 Q3 | S1 S2

Horarios 2º Cuadrimestre


 LunsMartesMércoresXoves
09:00 - 09:30 TE

Química

ATE

TE

09:30 - 10:00
10:00 - 10:30 Química

ATE

Química

10:30 - 11:00 Fisica II

11:00 - 11:30 Cálculo II

Cálculo II

Física II

11:30 - 12:00
12:00 - 12:30 ATE
Práctica S1
TE
Práctica S2
12:30 - 13:00 Calculo II
Práctica Q1 Q2
Calculo II
Práctica Q3
ATE
Práctica S2
TE
Práctica S1
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00 TE - Práctica S2
14:00 - 14:30   TE - Práctica S1

ATE: Administración da tecnoloxía e a empresa
TE: Tecnoloxía Aeroespacial

As prácticas dos grupos prácticos Q1, Q2 e Q3 (Cálculo II) son quincenais, mentres que as prácticas dos grupos prácticos S1 e S2 (ATE e TE) son semanais. As prácticas de As prácticas de Cálculo II, Física II e Química están programadas na planificación académica do segundo cuadrimestre.

Grupos prácticos 2º cuadrimestre: Q1 Q2 Q3 | S1 S2Listaxe completa de horarios 2016-2017

Horarios - Curso 2017-2018

Horario 1º Curso 2017-2018 | Horario 2º Curso 2017-2018
(Aprobados en Xunta de Escola do 2/5/2017 e suxeitos a posibles modificacións)