Para a obtención do título será necesario realizar un Traballo de Fin de Grao (12 créditos ECTS). Este traballo poderá desenvolverse tanto na Universidade como noutras institucións de ensino superior, de investigación ou empresas, a través dos convenios que se establezan para tal fin.

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2019/2020

Normativas do TFG

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude de defensa Defensa
1º Prazo
(xuño)
do 08/06/2020 ao 12/06/2020 do 23/06/2020 ao 26/06/2020
Horario e tribunais
2º Prazo
(xullo)
do 13/07/2020 ao 17/07/2020 do 27/07/2020 ao 29/07/2020
Horario e tribunais
Extraordinaria
(setembro)
do 01/09/2020 ao 04/09/2020 do 14/09/2020 ao 16/09/2020
Horario e tribunais

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Carlos Ulloa Sande
+34 988 368 782
carlos.ulloa@uvigo.es