Ecuacións diferenciais e simulación numérica (MA1)

Liñas de investigación

  • Resolución numérica de modelos rexidos por ecuacións en derivadas parciais, os seus campos de aplicación son fundamentalmente enxeñaría e medicina.
  • Aspecto dinámico (estabilidade, comportamento asintótico, solucións periódicas e caos) de modelos rexidos por ecuacións diferenciais ordinarias con retardo e ecuacións en diferencias. Aplicado fundamentalmente a bioloxía (en particular, a dinámica poboacional), modelos de física e economía.
BIDI

 

Ephyslab (F91)

Liñas de investigación

  • Estudo e modelado de procesos oceanográficos en costa, plataforma e estuarios. Física Non Linear.
BIDI

 

Ingeniería Física (OF1)

Liñas de investigación

  • Estudio de estados fotónicos exóticos. Diseño de sistemas de iluminación LED intelixente. Nanofotónica. Ondas de THz.

 

Laboratorio de Informática Aplicada (LIA2)

Liñas de investigación

  • Procesado de imaxes. Simulación, optimización e aproximación. Enxeñaría do espazo. Sistemas informáticos intelixentes. Gráficos de computador. Informática biomédica.
BIDI