Navarro Medina

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Enxeñaría Aeroespacial
Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Pavillón Manuel Martínez-Risco, Despacho 73
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 426
fermin.navarro.medina@uvigo.es

Breve CV

Doutor en Enxeñería Aeroespacial pola Universidade Politécnica de Madrid en xuño de 2010. Realizou o programa de doutoramento no Instituto de Microgravedad “Ignacio dá Riva” da Universidade Politécnica de Madrid ( IDR/ UPM), co título “Levantamento de balasto nas liñas de ferrocarril de alta velocidade”. Dispón de varias publicacións no campo de aerodinámica civil, en relación á aerodinámica dos trens de alta velocidade, e asistiu como relator en diversos congresos nacionais e internacionais do mesmo campo. No IDR/ UPM tivo funcións de investigación aplicada nos campos de aerodinámica civil e control térmico espacial de vehículos espaciais, realizando ademais estancias de colaboración como soporte de control térmico espacial en varias misións da European Space Agency, no Belgium Institute for Space Aeronomy en Bruxelas, e no Institute of Experimental and Applied Physics da Universidade de Kiel. Ademais, levou a cabo labores docentes na UPM en distintas materias como Termodinámica, Control Térmico Espacial, ou Deseño de Vehículos Espaciais, no grao de enxeñería aeronáutica, no doutoramento en enxeñería aeroespacial, e no máster propio da UPM de tecnoloxía espacial. Posteriormente foi profesor na Universidade Europea de Madrid de varias materias do grao de Enxeñería Aeroespacial (Ciencia dos materiais, Elasticidade e Resistencia de Materiais, Transporte Aéreo, Deseño mecánico e gráfico, e Complementos de Vehículos Aeroespaciais), no máster universitario en enxeñería aeronáutica (mecánica de fluídos avanzada), e no grao de enxeñería industrial (Ciencia de Materiais). Actualmente imparte as materias de Aerodinámica e Aeroelasticidad, Mecánica de Voo, e Vehículos Aeroespaciais no grao en enxeñería aeroespacial na escola de enxeñería aeroespacial e do espazo (campus de Ourense) da Universidade de Vigo. A súa actividade investigadora céntrase en aerodinámica civil e aeronáutica, e en tecnoloxía espacial de subsistemas de vehículos, nos campos de estruturas, control térmico, potencia e control de actitude.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O07G410V01924 | Mecánica do voo

Máster Universitario en Enxeñaría Aeronáutica

O07M197V01101 | Aerodinámica e aeroelasticidade avanzadas

2º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O07G410V01923 | Aerodinámica e aeroelasticidade

Máster Universitario en Enxeñaría Aeronáutica

O07M197V01201 | Dinámica de vuelo

Investigación

Grupo de investigación

Grupo de Tecnoloxías Aeroespaciais