Voluntariado: Primeira fila

Ofertar un espazo de acompañamento educativo para menores con máis dificultades no estudo ou relacións sociais.

Saber máis