Oferta de prácticas extracurriculares

A empresa Naturgy Renovables SLU presenta unha convocatoria de prácticas de empresa extracurriculares para colaborar na automatización de tarefas e procesos, depuración de sistemas SCADA, etc.

A información está dispoñible na seguinte ligazón