Eleccións a representantes de estudantes nos Consellos de Departamento

Publicouse a convocatoria de eleccións a representantes de estudantes nos Consellos de Departamento.

Segue as eleccións no apartado de Órganos de goberno da escola.