Rey González

Lecturer

Area of Aerospace Engineering
Department of Mechanical Engineering, Heat Engines and Fluid Mechanics

Contact information

School of Aeronautics and Space Engineering
Pav. Manuel Martínez Risco
Despacho 74
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 403
guillermo.rey@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O07G410V01701 | Dirección e xestión de proxectos
O07G410V01934 | Aeronaves de á fixa e rotatoria
O07G410V01946 | Vehículos aeroespaciais

2nd term

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.