Carou Porto

Lecturer

Area of Manufacturing Processes Engineering
Department of Engineering Design

Contact information

School of Aeronautics and Space Engineering
Pavillón M. Martínez Risco, Despacho 76
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 144
diecapor@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O07G410V01501 | Aerospace manufacturing

2nd term

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O07G410V01913 | Tecnoloxías para conformado de materiais aeroespaciais