Campus del Agua

Carlos Castro Míguens

Carlos Castro Míguens

Profesor Contratado Doutor

Area de Tecnoloxía Electrónica

Departamento de Tecnoloxía ElectrónicaInformación de contacto

E.S. Enx. Informática

Despacho D312
Edificio Politécnico
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 023
cmiguens@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01403 | Electrónica e automática


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

V: 9.30-11, 13-14 e 15-18.30

2º CUADRIMESTRE:

Me: 16.30-20.30 / X e V: 11.00-12.30

PERIODO SEN DOCENCIA:

L: 10-14 e 15-17

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Enxeñeiro Industrial e doutor en Enxeñaría Industrial pola universidade de Vigo. Actualmente traballa como profesor contratado doutor para o departamento de Tecnoloxía Electrónica da universidade de Vigo. Impartiu docencia universitaria na escola de Industriais, na escola de Telecomunicacións, na Facultade de Física e na escola de Informática. Os seus intereses de investigación centranse na Electrónica de Potencia: análise, modelado e control de convertidores conmutados. Ten realizado numerosos traballos para empresas: Hegasa, Cesinel, ACIE, etc.