Campus del Agua

Francisco Javier Sánchez Sellero

Francisco Javier Sánchez Sellero

Profesor Contratado Doutor

Area de Organización de Empresas

Departamento de Organización de Empresas e MercadotecniaInformación de contacto

F. CC Emp. e Turismo

Despacho E4-10
Edificio Xurídico-empresarial
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 986 812 489
javiss@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01204 | Empresa: Administración da tecnoloxía e a empresa


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M: 9-11 / X: 9.30-13.30

2º CUADRIMESTRE:

X: 9.30-13.30 / V: 10-12

PERIODO SEN DOCENCIA:

X: 9.30-13.30 / V: 10-12

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Imparte a súa docencia dentro do Departamento de Organización de Empresas e Marketing dende fai 19 anos. Traballou no campus de Vigo nas facultades de Empresariais, Ciencias Xuridicas e do Traballo, Ciencias do Mar e Enxeñeiros de Telecomunicación, impartindo as materias de Fundamentos da Administración da Empresa, Dirección de Recursos Humanos, Xestión de Empresas Acuícolas e Dirección de Empresas. Actualmente imparte a súa docencia no campus de Ourense, en diversas materias de xestión turística e empresarial. A súa investigación fudaméntase en análisis específicos de localización de empresas dos sectores, textil, cerámico e acuícola. Realizou investigacións puntuais sobre a relevancia do transporte de ferrocarril. Actualmente analiza a importancia e influencias de factores locacionais no sector do turismo e a acuicultura. Ten publicados 25 artículos científicos, participou con 21 ponencias en diversos congresos tanto de ámbito nacional como internacional, participou como investigador en 8 proxectos de investigación. Previamente traballou en Caixa Galicia, e na Universidade da Coruña.