Campus del Agua

Juan Carlos Parajó Liñares

Juan Carlos Parajó Liñares

Catedrático de Universidade

Area de Enxeñaría Química

Departamento de Enxeñaría Química

Grupo de Investigación:

Enxeñaría Química 2

Información de contacto

Facultade de Ciencias

Despacho 226
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 033
jcparajo@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L: 11-13 e 17-19 / M: 11-13

2º CUADRIMESTRE:

L: 11-13 e 17-19 / M: 11-13

PERIODO SEN DOCENCIA:

L: 11-13 e 17-19 / M: 11-13

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


36 anos de experiencia docente impartiendo materias de Química, Ingeniería Química e disciplinas relacionadas. Dirección de múltiples traballos de grao e posgrao, incluíndo 22 Teses de Doutoramento. Investigación centrada no estudo experimental, modelización, simulación e avaliación de procesos químicos e biotecnolóxicos de baixo impacto ambiental que empregan a biomasa vexetal como materia prima para a produción sostenible de compostos e materiais de elevado valor engadido. Pertencente ao equipo de investigación EQ-2 da Universidade de Vigo, recoñecido como grupo de referencia competitiva pola Xunta de Galicia desde 2007. Investigador responsable de proxectos europeos, nacionais e autonómicos; e de contratos vinculados a proxectos de orientación industrial. Autor de máis de 250 artigos publicados en revistas incluídas no Journal of Citation Reports (JCR), dos cales máis do 85% corresponden a revistas Q1 (incluídas no primeiro cuartil de polo menos un epígrafe do JCR). Avaliación positiva en seis sexenios de investigación.