Campus del Agua

Tomás R. Cotos Yañez

Tomás R. Cotos Yañez

Profesor Contratado Doutor

Area de Estadística e Investigación Operativa

Departamento de Estatística e Investigación Operativa


Grupo de Investigación:

Statistical Inference and Operation Research (SiDOR)

Información de contacto

F. CC Emp. e Turismo

Despacho 12
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 368 766
cotos@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01401 | Matemáticas: Estatística


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L e X: 16-18, M e V: 10-12

2º CUADRIMESTRE:

L e X: 16-18, M: 9-11 e 16-18, Me: 9-11

PERIODO SEN DOCENCIA:

M e Me: 10-13

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Impartiu docencia en varias materias de estatística de distintos centros da Universidade de Vigo no campus de Ourense. Tamén imparte docencia no Mestrado en Técnicas Estatísticas e no Mestrado en Dirección e Planificación do Turismo. Participou en diversos proxectos de investigación do ministerio e da Xunta de Galicia. Ten recoñecidos catro quinquenios docentes. A súa investigación céntrase en modelos de estimación de curvas, test de bondade de axuste e técnicas de remuestreo. Sendo autor ou coautor en diversas revistas internacionais.