Campus del Agua

Listaxe por Materia

Primeiro Curso


Primeiro cuadrimestre:

CódigoMateriaProfesorado
G410101 Cálculo I Iván Area Carracedo
G410102 Álxebra lineal Marta Pérez Rodríguez
José Ángel Cid Araújo
G410103 Física I Claudio Cerdeiriña Álvarez
Diego González Salgado
Jacobo Troncoso Casares
G410104 Informática Arno Formella
Rosalía Laza Fidalgo
Leandro Rodríguez Liñares
G410105 Expresión gráfica Manuel Pérez Vázquez

 

Segundo cuadrimestre:

CódigoMateriaProfesorado
G410201 Matemáticas: Cálculo II Iván Area Carracedo
G410202 Física II Humberto Michinel Álvarez
José Ramón Salgueiro Piñeiro
Daniele Tommasini
G410203 Química José Luis Alonso González
Herminia Domínguez González
Juan Carlos Parajó Liñares
G410204 Administración da tecnoloxía e da empresa María Montserrat Cruz González
Francisco Javier Sánchez Sellero
G410205 Tecnoloxía Aeroespacial Simone Battisini