Campus del Agua

Listaxe por MateriaPrimeiro cuadrimestre:

CódigoMateriaProfesorado
G410101 Cálculo I Iván Area Carracedo
G410102 Álxebra lineal Marta Pérez Rodríguez
José Ángel Cid Araújo
G410103 Física I Mª Nieves Lorenzo González
Alejandro Jacobo Cabrera Crespo
G410104 Informática Arno Formella
David Ramos Valcarcel
G410105 Expresión gráfica Manuel Pérez Vázquez

 

Segundo cuadrimestre:

CódigoMateriaProfesorado
G410201 Matemáticas: Cálculo II Iván Area Carracedo
G410202 Física II Humberto Michinel Álvarez
José Ramón Salgueiro Piñeiro
Daniele Tommasini
G410203 Química José Luis Alonso González
Lucía López Hortas
Juan Carlos Parajó Liñares
G410204 Administración da tecnoloxía e da empresa Francisco Javier Sánchez Sellero
Trinidad Domínguez Vila
Jesús Fernando Lampón Caride
G410205 Tecnoloxía Aeroespacial -

Primeiro cuadrimestre:

CódigoMateriaProfesorado
G410301 Métodos matemáticos Mª Begoña Cid Iglesias
G410302 Enxeñaría eléctrica Ana Belén Albo López
G410303 Termodinámica Claudio Cerdeiriña Álvarez
G410304 Ciencia e tecnoloxía dos materiais Belén Díaz Fernández
-
G410305 Mecánica clásica Diego González Salgado
Jacobo Troncoso Casares

 

Segundo cuadrimestre:

CódigoMateriaProfesorado
G410401 Estatística Tomás R. Cotos Yañez
G410402 Mecánica de fluídos Elena Martín Ortega
G410403 Electrónica e automática Carlos Castro Miguens
Matías García Rivera
G410404 Transporte aéreo e sistemas embarcados -
G410405 Resistencia de materiais e elasticidade Ricardo J. Bendaña Jácome
Borja Conde Carnero