Campus del Agua

Mª Begoña Cid Iglesias

Mª Begoña Cid Iglesias

Profesora Contratada Doutora

Área de Matemática Aplicada

Departamento de Matemática Aplicada II


Grupo de Investigación:

Ecuacións diferenciais e simulación numérica

Información de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho 29
Pavillón Manuel Martínez-Risco
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 209
bego@dma.uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01301 | Matemáticas: Métodos matemáticos
O07G410V01941 | Cálculo numérico


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


Licenciada en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela, Doutora en Matemáticas pola Universidade de Vigo. Profesora na Universidade de Vigo dende o ano 1994 onde impartíu docencia en distintas materias nos centros de Enxeñaría de Minas, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría de Telecomunicacións no campus de Vigo e Enxeñaría Informática, Facultade de Ciencias no campus de Ourense. Tamén colaborou como docente no Mestrado interuniversitario en Enxeñaría Matemática e no Mestrado Interuniversitario en Matemática Industrial. Realiza a súa investigación no campo da modelización e simulación numérica de problemas baseados en Ecuacións en Derivadas Parciais.