Campus del Agua

Carmen Gil Pereiras

Carmen Gil Pereiras

Profesora Asociada

Área de Organización de Empresas

Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia


Información de contacto

Fac. CC Emp. e Turismo

Despacho 4.22
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 368 754
carmengil@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01204 | Empresa: Administración da tecnoloxía e a empresa


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


Docente no Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia, da Universidade de Vigo dende fai 12 anos. Impartiu materias de teoría e práctica nas seguintes titulacións: Grao en Administración de Empresas, Grao en Enxeñaría en Telecomunicación, Grao en Turismo, Grao en Relacións Laborais e Master en Dirección e Planificación do Turismo da Universidade de Vigo. Asemade dirixiu e codirixiu diversos Traballos fin de Grao e Traballos fin de Master na Facultade de CC. Empresariais e Turismo. Programa de Doutoramento en Xestión e Dirección de Empresas, Diploma de Estudos Avanzados pola Universidade de Vigo en 2008. Áreas de investigación en Turismo cultural e turismo no espazo rural. Desenvolve como profesional accións formativas e de consultoría docente en áreas de Formación e inserción profesional. Traballou un ano como docente en ciclos formativos en Centro de Formación Profesional privado e 5 anos como Axente de Emprego e Desenvolvemento local.