Campus del Agua

Gloria Mª Pena Urís

Gloria Mª Pena Urís

Profesora Titular de Universidade

Área de Ciencia dos Materiais e Enxeñaría Metalúrxica

Departamento de Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Liñas de Investigación:

  • Obtención de materiais compostos de matriz aluminio reforzados con nanopartículas
  • Unións disimilares mediante FSW en materiais aeronáuticos
  • Aliaxes lixeiras: mellora da súa resistencia á corrosión

Grupo de Investigación:

Enxeñaría de Corrosión e Materiais (ENCOMAT)

Información de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho 37
Pavillón Manuel Martínez-Risco
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 986 813 456
gpena@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01942 | Aleacións e materiais compostos aeroespaciais


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


Doutora en Química con docencia recoñecida por 5 tramos de valoración da actividade docente desenvolvida no departamento de Enxeñaría de Materiais, impartindo docencia en galego, castelán e inglés, en diversas materias de Enxeñaría Industrial, Grao en Enxeñaría Mecánica, Grao en Enx. Tecnoloxías Industriais, Enxeñaría de Minas e Enxeñaría Aeroespacial, así como en distintos Másters e Programas de doutoramento. Dirixiu 3 teses de doutoramento (dúas delas premios extraordinarios) e 11 tesinas e PFC. A súa actividade investigadora, iniciada no estudo da corrosión de aliaxes pasivables, céntrase agora na mellora de aliaxes lixeiras e na obtención de MCMM para aplicación na industria do transporte e aeroespacial. Ten recoñecidos 4 sexenios de investigación, é autora de máis de 70 publicacións en revistas científicas indexadas no JCR, das cales 23 se encadran no Q1; máis de 110 comunicacións en congresos nacionais e internacionais, e participou en 26 proxectos de investigación en convocatorias competitivas e 30 contratos con empresas de especial relevancia.