Campus del Agua

Jacobo Troncoso Casares

Jacobo Troncoso Casares

Profesor Titular de Universidade

Área de Física Aplicada

Departamento de Física Aplicada


Grupo de Investigación:

Laboratorio de Termofísica

Información de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho 50
Pavillón Manuel Martínez-Risco
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 238
jacobotc@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01303 | Termodinámica
O07G410V01305 | Mecánica clásica


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


Experiencia Docente: 10 anos de clases teóricas e prácticas na Licenciatura de Física e nos Grados de Ciencias Ambientais, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos e Enxeñaría Agraria, principalmente nas siguientes materias: Física, Ampliación de Física, Mecánica de Fluidos, Física Estatística, Metroloxía e Calibración e Radioactividade e Radioprotección. Dirección de 2 teses de Licenciatura e 6 teses doutorais. Experiencia investigadora: 75 artigos en revistas internacionais, 110 achegas a congresos nacionais e internacionais e participación en 12 proxectos de ámbito local, autonómico e nacional. Principais campos nos que se desenrolou a investigación: Fenómenos Críticos, Líquidos Iónicos e Hidrofobicidade.