Campus del Agua

Marta Pérez Rodríguez

Marta Pérez Rodríguez

Profesora Titular de Universidade

Area de Álxebra

Departamento de MatemáticasInformación de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho 28
Pavillón Manuel Martínez-Risco
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 237
martapr@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01102 | Matemáticas: Álxebra lineal


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L: 8.15-8.45 / M: 10-11 / Me: 8-9.15 / V: 8-9.15 e 11-13

2º CUADRIMESTRE:

L: 10-16

PERIODO SEN DOCENCIA:

Me: 10-16

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Profesora da Universidade de Vigo dende o ano 2000. Obteu o título de doutora en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 2004 e posteriormente realizou estadías posdoutorais de investigación no Mathematics Department da Purdue University (Indiana, EEUU) e como bolseira Marie Curie no Département de Mathématiques da Université Paris-Sud (Orsay, France). Realiza a súa investigación no ámbito da Xeometría Alxébrica, colaborando con especialistas de recoñecido prestixio, con publicacións en revistas relevantes do Journal Citation Reports, e participando en diversos congresos nacionais e internacionais do seu campo. Impartiu docencia en materias da área de álxebra nas titulacións de Licenciatura en Física, Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión, Máster en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables e Grao en Enxeñaría Informática, tendo dirixido Proxectos de Fin de Carreira, Traballos Fin de Grao e Traballos Fin de Máster.