Campus del Agua

Marta Pérez Rodríguez

Marta Pérez Rodríguez

Profesora Titular de Universidade

Área de Álxebra

Departamento de Matemáticas


Información de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho 28
Pavillón Manuel Martínez-Risco
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 237
martapr@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01102 | Matemáticas: Álxebra lineal

2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01205 | Tecnoloxía aeroespacial


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por determinar

2º CUADRIMESTRE:

Por determinar

PERIODO SEN DOCENCIA:

Por determinar


Breve CV


Profesora da Universidade de Vigo dende o ano 2000. Obteu o título de doutora en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 2004 e posteriormente realizou estadías posdoutorais de investigación no Mathematics Department da Purdue University (Indiana, EEUU) e como bolseira Marie Curie no Département de Mathématiques da Université Paris-Sud (Orsay, France). Realiza a súa investigación no ámbito da Xeometría Alxébrica, colaborando con especialistas de recoñecido prestixio, con publicacións en revistas relevantes do Journal Citation Reports, e participando en diversos congresos nacionais e internacionais do seu campo. Impartiu docencia en materias da área de álxebra nas titulacións de Licenciatura en Física, Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión, Máster en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables e Grao en Enxeñaría Informática, tendo dirixido Proxectos de Fin de Carreira, Traballos Fin de Grao e Traballos Fin de Máster.