Campus del Agua

Elena Martín Ortega

Elena Martín Ortega

Profesora Titular de Universidade

Area de Mecánica de Fluídos

Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos


Información de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho 36
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 032
emortega@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01402 | Mecánica de fluídos


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

2º CUADRIMESTRE:

M: 15-18

PERIODO SEN DOCENCIA:

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Enxeñeira Aeronáutico pola Universidade Politécnica de Madrid (UPM) en 1996 e Doutora Enxeñeiro Aeronáutico pola mesma Universidade en 2002. A tese de doutoramento, realizada no programa de Motopropulsión e Termofluidodinámica da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Aeronáuticos baixo a supervisión dos catedráticos José Manuel Vega e Carlos Martel e titulada “Interacción entre ondas de Faraday y Flujos Medios”, recibiu o premio extraordinario de doutoramento da UPM correspondente ao curso 2002/2003. En 2003 obtivo o premio internacional para xoves investigadores “David Crighton Fellowship” do Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics (DAMTP) da Universidade de Cambridge (U.K.) . Dende setembro de 1999 en adiante traballa como profesora na área de Mecánica de Fluidos do Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos, Fluidos e Aeroespacial da Universidade de Vigo. As súas áreas de interese son a modelización, simulación numérica e perimentación de diversos procesos termo-fluido-dinámicos, dende tratamentos térmicos na industria metalúrxica ata fluxos en micro-intercambiadores de calor, entre outros.