Campus del Agua

Diego González Salgado

Diego González Salgado

Profesor Titular de Universidade

Área de Física Aplicada

Departamento de Física Aplicada


Grupo de Investigación:

Laboratorio de Termofísica

Información de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho 49
Pavillón Manuel Martínez-Risco
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 239
dgs@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01305 | Mecánica clásica


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


Profesor do Departamento de Física Aplicada da Universidade de Vigo desde o ano 2000 con docencia nas titulacións de Física, Grao en Ciencias Ambientais, Enxeñaría Agraria, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos e Ciencias da Educación. Impartiu as materias teóricas de Física, Ampliación de Física, Ampliación de Termodinámica, Mecánica Teórica, Radiactividade e Radioprotección, Metroloxía e Historia dos Descubrimentos Físicos, e as materias de Laboratorio de Física, Mecánica, Electromagnetismo e Termodinámica. Realiza a súa investigación como membro do grupo "Laboratorio de Propiedades Termofísicas" e versa sobre a análise a escala molecular por medio das técnicas de simulación molecular polo método de Monte Carlo e por Dinámica Molecular de sustancias asociadas, con especial énfase nas disolucións acuosas diluídas. A súa formación neste campo iniciouse na Academia de Ciencias da República Checa e na actualidade desenvolve este traballo en colaboración con membros do Departamento de Química-Física da Universidade Complutense de Madrid e do Instituto de Química Física Rocasolano. Dirixiu dúas tesinas de licenciatura e catro teses de doutoramento e participou en máis de dez proxectos de investigación a escala autonómica e nacional. Publicou 41 traballos en revistas internacionais.