Campus del Agua

Tomás R. Cotos Yañez

Tomás R. Cotos Yañez

Profesor Contratado Doutor

Área de Estatística e Investigación Operativa

Departamento de Estatística e Investigación Operativa


Grupo de Investigación:

Statistical Inference and Operation Research (SiDOR)

Información de contacto

Fac. CC Emp. e Turismo

Despacho 12
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 368 766
cotos@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01401 | Matemáticas: Estatística


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


Impartiu docencia en varias materias de estatística de distintos centros da Universidade de Vigo no campus de Ourense. Tamén imparte docencia no Mestrado en Técnicas Estatísticas e no Mestrado en Dirección e Planificación do Turismo. Participou en diversos proxectos de investigación do Ministerio e da Xunta de Galicia. Ten recoñecidos catro quinquenios docentes. A súa investigación céntrase en modelos de estimación de curvas, test de bondade de axuste e técnicas de remostreo. Sendo autor ou coautor en diversas revistas internacionais.