Campus del Agua

Tomás R. Cotos Yañez

Tomás R. Cotos Yañez

Profesor Contratado Doutor

Area de Estadística e Investigación Operativa

Departamento de Estatística e Investigación Operativa

Grupo de Investigación:

Statistical Inference and Operation Research (SiDOR)

Información de contacto

F. CC Emp. e Turismo

Despacho 12
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 368 766
cotos@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


PRIMEIRO PERIODO:

SEGUNDO PERIODO:

Grao en Enxeñaría Espacial


Curso 2017-2018: Titorías


PRIMEIRO PERIODO:

L e X: 16-18, M e V: 10-12

SEGUNDO PERIODO:

L e X: 16-18, M: 9-11 e 16-18, Me: 9-11

PERIODO SEN DOCENCIA:

M e Me: 10-13

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)
1 Campus de Ourense / 2 Campus de Vigo (Industriais, sede Campus) / 3 Campus de Vigo (Industriais, sede cidade)


Breve reseña


Impartiu docencia en varias materias de estatística de distintos centros da Universidade de Vigo no campus de Ourense. Tamén imparte docencia no Mestrado en Técnicas Estatísticas e no Mestrado en Dirección e Planificación do Turismo. Participou en diversos proxectos de investigación do ministerio e da Xunta de Galicia. Ten recoñecidos catro quinquenios docentes. A súa investigación céntrase en modelos de estimación de curvas, test de bondade de axuste e técnicas de remuestreo. Sendo autor ou coautor en diversas revistas internacionais.