Campus del Agua

José Angel Cid Araújo

José Angel Cid Araújo

Profesor Titular de Universidade

Área de Análise Matemática

Departamento de Matemáticas


Grupo de Investigación:

Research Group in Economic Analysis (RGEA)

Información de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho 31
Pavillón Manuel Martínez-Risco
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 221
angelcid@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01102 | Matemáticas: Álxebra lineal


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


Impartiu docencia en numerosas materias de matemáticas de distintos centros das Universidades de Santiago, Jaén e Vigo. Participou en diversos proxectos de innovación e congresos docentes e ten publicacións relacionadas coa educación matemática. Ten recoñecidos tres quinquenios docentes. A súa investigación céntrase nas ecuacións diferenciais ordinarias e os problemas de fronteira, sendo autor ou coautor de máis de 40 artigos en revistas internacionais. Participou en numerosos proxectos de investigación e ten recoñecidos dous sexenios.