Campus del Agua

Claudio Cerdeiriña Álvarez

Claudio Cerdeiriña Álvarez

Profesor Titular de Universidade

Área de Física Aplicada

Departamento de Física Aplicada


Grupo de Investigación:

Laboratorio de Termofísica

Información de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho 48
Pavillón Manuel Martínez-Risco
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 217
calvarez@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01303 | Termodinámica


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


Dezaoito anos como docente de materias correspondentes á formación de licenciados en Física: Física Estatística, Termodinámica, Ampliación de Termodinámica, Física do Estado Sólido, Introducción á Física dos Materiais, Física do Estado Líquido, Historia da Física, Laboratorio de Mecánica, Laboratorio de Termodinámica e Laboratorio de Electromagnetismo. Cinco tesis de doutoramento dirixidas. Vintedous anos de traxectoria na UVigo investigando no eido da Física. Mais de 60 artigos publicados en revistas científicas especializadas. A súa actividade actual céntrase en traballo teórico e experimental, no marco da investigación básica, de diversos aspectos da “Física da Materia Condensada Branda”: modelos mecano-estatísticos tipo Ising para sistemas fluidos e fenómenos críticos; física da auga subenfriada; efectos hidrofóbicos; e termodinámica de proteínas. “Personal Docente e Investigador” da UVigo (1998-); “Investigador Visitante” na UNAM (2001, 2005); “Visiting Scientist” nas Universidades de Maryland (2005), UCLA (2007) e Cornell (2013, 2014, 2016); “Visiting Fellow” na Universidade de Princeton (2010).