Campus del Agua

Carlos Castro Míguens

Carlos Castro Míguens

Profesor Contratado Doutor

Área de Tecnoloxía Electrónica

Departamento de Tecnoloxía Electrónica


Información de contacto

E.S. Enx. Informática

Despacho D312
Edificio Politécnico
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 023
cmiguens@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01403 | Electrónica e automática


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


Enxeñeiro Industrial e Doutor en Enxeñaría Industrial pola Universidade de Vigo. Actualmente traballa como Profesor Contratado Doutor para o Departamento de Tecnoloxía Electrónica da Universidade de Vigo. Impartiu docencia universitaria na Escola de Enxeñeiros Industriais, na Escola de Enxeñeiros de Telecomunicacións, na Facultade de Física e na Escola de Enxeñaría Informática. Os seus intereses de investigación centranse na Electrónica de Potencia: análise, modelado e control de convertidores conmutados. Ten realizado numerosos traballos para empresas: Hegasa, Cesinel, ACIE, etc.