Campus del Agua

Pedro Orgeira Crespo

Información de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho Despacho 3.4
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34
porgeira@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01404 | Transporte aéreo e sistemas embarcados


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019